Robotexi kohta valmis mõjuuuring

 

29. septembril toimus Telliskivi Loomelinnakus LIFT99-s Robotexi mõjuuuringu tutvustus Robotexi partneritele ja sõpradele. Uuringu viis läbi Balti Uuringute Instituut ning uuringut tutvustas üritusel Robert Derevski. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada, milline on 2017-2019 aastatel toimunud Robotex International ürituse tulemuslikkus ja tähtsus osalejatele ja juhendajatele. Selle tarbeks teostati veebiküsitlus vahemikus 2017-2019 üritustel osalenud juhendajate ja osalejate seas, et koguda tagasisidet ja arvamusi Robotexi kohta. Küsitluses uuriti vastajate tausta, kogemuse ja Robotexiga seotuse kohta tuginedes ühtlasi sissejuhatavatele intervjuudele ja sekundaarallikatena ka teiste robootikavõistluste mõju-uuringutele. Robotexi mõju vaadeldi osalejate endi perspektiivist, võttes aluseks nii ürituse sotsiaalset (sh suhtlus, valikud, võimalused, pädevused jm) kui ka emotsionaalset mõju (tunded, inspiratsioon jm). Samuti arvestati ka ürituse lühiajalist ning pikaajalist mõju (nt õppe- või karjäärivalikud). Kuna käesolev tagasiside mõjule põhines peamiselt tunnetuslikul hinnangul, uuriti ja võrreldi mõju teatud aspekte osalejate ja juhendajate vahel, mis seejuures valdavalt kattusid. Küsitluse lõpus koguti ka üldist tagasisidet ja ettepanekuid viimase Robotexi kogemuse põhjal nii osalejatelt, juhendajatelt kui ka neilt, kes osalesid üritustel vabatahtliku rollis.

Kohtumisel analüüsisid mõjuuuringut ja rääkisid robootikaringide hetkeseisust Robokaru robootikakooli õpetaja ja asutaja Liia Tammes ja Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse esimees Rasmus Kits.

“Mul on hea meel, et järjekordne uuring tõendab seda, mida valdkonnas tegutsevad inimesed juba ammu teavad – võistluspõhisel õppel on väga oluline roll täita andekate noorte arengus ning õpiteekonnal – seda kindlasti ka tehnoloogiavaldkonnas. Tuleb tõdeda, et ka käesolev uuring “astub ühte sammu” paljude teiste uuringutega. Näiteks OSKA uuringud on välja selgitanud, et 80% tulevikutöökohtadest on seotud tehnoloogiaga, kuid väga oluliseks oskuseks on ka töö inimestega – meeskonnatööoskused ning kõik sellega kaasnev. Seega selle valdkonna toetamine on pikas arenguplaanis väga oluline komponent,” kommenteeris Rasmus Kits uuringu vajalikkust.

“Robootikaga tegelemine esimeses kooliastmes avardab noore silmaringi mitte ainult robootika ja programmeerimise alal, vaid aitab luua seoseid kõigi loodusteaduste vahel. Seeläbi on noorel tulevikus lihtsam teha ka karjäärivalikuid. Tasuta robootika huviringide pakkumine toob robootikasse rohkem tüdrukuid, kuna siis ei piira rahalised vahendid laste oma soovide järgimist. Robotex aitab esimese kooliastme noortel näha, kuhu nad saavad areneda ning tuletab suurematele meelde, kuidas nemad kunagi alustasid. Pereüritusena aitab see avardada ka vanemate silmaringi, kus nähakse esialgu hirmutavate või keerukana tunduvate robotite taha,” kinnitas robootikaringide ja Robotexi vajalikkust Liia Tammes, kes on ise juba kaheksa aastat robootikavõistlustel juhendajana osalenud.

Sündmusel tutvustati lisaks uuringule ka Horizon2020 programmi raames ellu viidud Robotics4EU  (https://www.robospot.org/) virtuaalreaalsuse näitust. Virtuaalnäitus on loodud ja arendatud koostöös Eesti tippülikooli TalTechi XR-keskuse spetsialistidega. Näituse idee väljatöötamise käigus võeti eelnevalt ühendust mitmete teenusepakkujatega, et töötada välja kontseptsioonid. Erinevatel teenusepakkujatel olid erinevad visioonid ja strateegiad, kuid valitud teenusepakkujal olid ideed, mis kattusid meie visioonidega, mis sobivad hästi projektile.

Näituse visioon oli teha kõik uuendused ja robootika kõigile kättesaadavaks virtuaalreaalsuse formaadis, kuna see annab suurepärase võimaluse koondada paljud ettevõtted ühele platvormile ja pakkuda kõige kaasahaaravamat kogemust. Projektinäitusel osaledes on ettevõtetel võimalus end turundada ja saada uusi äripartnereid, järgmise sammuna tutvustatakse näitust erinevatel innovatsiooni-, tehnoloogia- ja robootikaüritustel üle Euroopa.Virtuaalreaalsusnäitus R4EU on samuti kättesaadav nii 3D prillidega kui ka ilma prillideta, kahemõõtmelises formaadis. Näituse ajal on külastajatele kättesaadavad veebilehed, videod, esitlused ja robotite 3D-mudelid, millega nad saavad tutvuda. Lisaks on selle näituse eesmärk, et eri valdkondade partnerettevõtted on olemas, nii et on võimalik luua erinevaid virtuaalseid näituse ruume kategooriate kaupa. Näiteks jaotada need kui “Smart city”, “haridus” ja “tööstus”.

Mõjuuuringut saab lugeda siit:
https://www.ibs.ee/wp-content/uploads/2022/07/Robotexi-uuringu-aruanne.pdf

R4EU VR näitusega saab tutvuda siin:
https://robotex.international/et/r4eu-vr-naitus/

 

Ära jää olulisest infost ilma ja liitu meie uudiskirjaga

Sign up for News!

Get the latest updates on Robotex International and what's happening in the world of robotics.

    I have read and agree with the Privacy Policy

    X